Pomocný Automat

Aukcie na wellbid.com trvajú tak dlho, kým sa nájdu ochotní prihadzovať. Niekedy je to niekoľko hodín, inokedy zase niekoľko minút. Každé prihodenie môže byť tým posledným. Ako spraviť, aby to posledné prihodenie bolo práve Vaše? Pomôže Vám v tom Automat!

Ako funguje Automat?

Automat za Vás draží. Vykoná toľko prihodení, na koľko bol zaprogramovaný (samozrejme iba vtedy, ak máte na účte vystačujúci počet BIDov). Keď sa stopky na aukcii blížia k nule, nie je už možné dražiť ručne. Práve vtedy sa do hry zapájajú Automaty.

Rada: Nastavenie Automatu síce výhru negarantuje, ale značne zvyšuje Vaše šance.

Čo v prípade, ak Automaty nastavili aj iní?

Ak je na tej istej aukcii aktívnych viac Automatov, dražia v takom poradí, v akom boli nastavené. Posledné prihodenie v každom kole vykonáva Automat, ktorý bola nastavený (alebo zmenený) ako posledný.

Rada: Nastavenie Automatu môžete zmeniť v ľubovoľnej chvíli. Zvýšte alebo znížte počet nastavených prihodení a „umiestnite“ sa na začiatku zoznamu.

Ako funguje Smart Automat?

Smart Automat je vylepšenou verziou Automtu. Nezapojí sa do aukcie hneď po nastavení. Čaká, až na aukcii ostatne iba jeden účastník. Práve táto osoba by akurát Aukciu vyhrala, ak by ste tu neboli… Vy a váš Smart Automat.

Rada: Predtým, ako Smart Automat prihodí po prvý krát, môžete zmeniť jeho nastavenia alebo ho úplne vypnúť. (v takom prípade nebude treba platiť poplatok).

Čo v prípade, ak Smart Automaty nastavili aj iní?

Všetky aktívne Smart Automaty sa zapínajú vo chvíli, keď na aukcii ostane už iba jedna osoba a budú prihadzovať v poradí, v akom boli nastavené. Ďalší Smart Automat, nastavený medzičasom, bude čakať, až na aukcii opäť ostane iba jeden účastník.

Rada: Smart Automat je skvelým pomocníkom. Pamätajte však, že je dostupný pre všetkých. Dôkladne sledujte priebeh aukcie – iba tak si vypracujete najlepšiu stratégiu.

 

Ako dražíte pomocou Automatu Vy? Používate častejšie obyčajný Automat alebo Smart Automat? Možno je vaša obľúbená kombinácia ručné prihadzovanie a Automat? Ktorá možnosť je podľa Vás najlepšia? Čakáme na vaše komentáre!

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.