Hádanka č. 8

Som si istý tým, že ste už zasielali komentáre k výhraným aukciám a to nie jedenkrát.

Ovládate však pravidlá pridávania komentárov? Skontrolujme to. Pripravil som pre Vás malú hádanku. Ktorá z viet je pravdivá?

enigma_pyt_08_ma) Fotografia by mala predstavovať víťaza aukcie spolus vyhraným predmetom alebo sám predmet.

b) Čas na pridanie komentára je 90 dní.

c) Komentár môže byť pridaný k predmetu vymenenému na BIDy.

d) Komentár môže byť pridaný ku každej aukcii.

Správna odpoveď je iba jedna. Odpovede posielajte na adresu: blogsk@wellbid.com. Človek Enigma čaká na Vaše riešenia úlohy do 18.11.2015.

Bližši informácie o súťaži si môžete prečítať TU.

Author: wellbid

Share This Post On

1 komentár

  1. Riešenie Hádanky č. 8: správna odpoveď je a) Fotografia by mala predstavovať víťaza aukcie spolu s vyhraným predmetom alebo sám predmet.

    Odpovedať

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.