Hádanka č. 2

Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku so štatistikami. Človek Enigma sa pýta: Koľko bolo spolu používateľov, ktorí sa zúčastnili v aukciách, ktorých čas trvania neprekročil 30 minút? Odpovede posielajte na adresu: blogsk@wellbid.com. Človek Enigma čaká na Vaše riešenia úlohy do 07.10.2015. Bližši...

čítať ďalej