Napíšte príspevok na Blog!

Chcete získať dodatočné BIDy? Píšte príspevky na Blog! Určite máte plno nápadov na zaujímavý texty. Čakáme na Vaše názory a nápady. Na našom Blogu okrem príspevkov od Portálu nájdete aj veľa príspevkov od Používateľov. Účastníci Aukcií píšu predovšetkým o svojich skúsenostiach, dojmoch a...

čítať ďalej