Dražte múdro!

Nejaký čas tomu sa na Wellbid ukázalo niekoľko noviniek, ktoré stoja za zmienku. Dočasný Automat bol zmenený a hoci mnohí mali Automaty radi, tak ešte väčšia časť sa tejto možnosti bála. To znova malo opačný výsledok. Akonáhle sa na horizonte objavoval Automat, aukcia sa rýchlo končila. Teraz je to inak.

21.02.2015_MFDoterajšie minimálne nastavenie Automatu bolo zmenšené z 45 do 5 prihodení. Je to pre nás veľké plus, pretože zapojenie sa do dražby je ľahšie. V každej chvíli totiž môžeme z dražby vycúvať. Teraz môžete rezignovať iba po 5 prihodeniach. Predtým bolo minimum 45 prihodení a mnohí dražitelia si museli dvakrát rozmyslieť, či sa im oplatí zapojiť sa do hry. Automat totiž potreboval mnoho BIDov na svoju činnosť. Okrem toho, nebolo možné predvídať, koľko ľudí Automat nastavilo, čo situáciu dosť komplikovalo – keď sa už náš Automat zapol, mohli sme iba so smútkom pozerať na stále zmenšujúci sa počet BIDov na účte.

Teraz môžeme plány meniť s ľahkosťou. Ostáva nám oveľa viac BIDov k dispozícii, zväčšuje sa naša šanca na víťazstvo, pretože sa môžeme zúčastniť väčšieho počtu dražieb. Aj obyčajný Automat nám dáva širokú ponuku možností ohľadom stratégií. Môžeme ho nastaviť na minimálny počet 5 prihodení a počkať, až skončí svoju úlohu. Potom ho môžeme opäť zapnúť alebo počkať, až bude záujem o Aukciu menší.

No aj tak sú najväčšou revolúciou nové, inteligentné Automaty. Ich inteligencia spočíva v tom, že po zvolení Smart Automatu, bude on čakať trpezlivo na správu chvíľu, keď už na aukcii ostane iba jedna osoba a až vtedy zaútočí. Teraz už konečne nemusíme vysedávať pred počítačom a rátať prihodenia protihráčov. Smart Automat je proste nezastupiteľný. Funguje ako bežný, je však múdrejší.

Keďže si so Smart Automatom môžeme byť istí, že vkročíme do dražby v tej najlepšej chvíli, znovu môžeme ušetriť veľa BIDov. Samozrejme, môže sa stať, že Smat Automat nastavia aj ostatní hráči, no po piatich prihodeniach môžeme z dražby odstúpiť. Kto vie, ako s BIDmi narábať, má mnoho dôvodov na radosť.

Keď vidíme, že aukcia sa predlžuje, vždy radím: odíďte na chvíľu z hry a použite BIDy niekde inde. Wellbid  zjednodušil draženie a zväčšil našu šancu na víťazstvo. Teraz je na nás, či budeme vedieť túto šancu dobre využiť.

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.