Iritujúce typy dražiacich

ľudia, ktorí začínajú hrať na wellbid.com majú úplne iné kritéria a stavajú pred sebou úplne iné ciele. Jední v tom vidia skvelú zábavu, iní tu prichádzajú po konkrétne predmety a chcú sa obohatiť. Ešte iní chcú prežiť dobrodružstvo. Sú aj takí, ktorí iným lezú strašne na nervy. Toto je moja klasifikácia:

24.01.2015_MFInvestorisúčasne dražia viacero predmetov a to iba preto, aby ich potom… vymenili na BIDy. Cenné televízory, fotoaparáty vymieňajú na BIDy a pristupujú do ďalších dražieb. K tomu sú aktívni na Blogu a hromadia tak na účte zásoby BIDov.

Odvážlivci
nerátajú straty, neustupujú, dražia veľmi agresívne, útočia na chate na iných. Sú prítomní na niekoľkých aukciách naraz, nastavujú automaty. Ich konanie má za následok to, že iní používatelia rezignujú, pretože sa boja stratiť všetky svoje BIDy a z aukcie odchádzajú

Pozorovateliacelé hodiny analyzujú priebeh niekoľkých aukcií naraz. Častá účasť a sledovanie aukcie, ako aj správne vyvodenie dôsledkov, nám môže dať konkrétne výhody v podobe ľahkých víťazstiev v jednotlivých dražbách. Skúsení pozorovatelia využívajú svoje postrehy na získanie predmetu s minimálnym nákladom BIDov

Šťastlivci – sú to náhodní klikači, ktorí jedným, dvoma či troma prihodeniami zhabú predmet a tým všetkých prekvapia. Chcú sa proste dobre baviť a pri tejto príležitosti vydražiť niečo pre seba, len tak! Nestresujú a ak sa im to nepodarí druhýkrát, skúšajú to opäť inokedy, v inom čase a s inými protihráčmi. Stáli hráči až penia od zlosti, keď im šťastlivec zhabe výhru spred nosa jedným kliknutím, kde oni o to bojovali dlhší čas!

Ak keď mi niektorí lezú na nervy, rád sa aukcí zúčastňujem. Snažím sa myslieť triezvo a nedávam sa vyviesť z miery. Vám to tiež doporučujem!

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.