Namiesto stánia v rade k lekárovi, dražte!

Sledujúc davy, ktoré na aukciách wellbid.com medzi sebou súperia mi na myseľ prišlo prirovnanie k štátnemu zdravotníctvu. Je tu ale jeden dôležitý rozdiel – Portál vždy funguje perfektne, čo bohužial nemôžeme povedať o mnohých zdravotných ambulanciach a nemocniciach.

21.01.2015-MF_1_wellbidKeď vojdeme do ambulancie (vchádzame na stránku wellbid.com) nikdy nie sme odmietnutí. Každý dospelý človek môže využívať výhody Portálu a byť právoplatným pacientom (používateľom).

Niekedy sa pacienti (používatelia) snažia dostať k najlepšiemu lekárovi za každú cenu (siahnuť po víťazstvo). Navzájom sa šťuchajú, vchádzajú mimo poradia len čo lekár začne prijímať pacientov (začne sa dražba).

Múdrejší si rezervujú miesto v rade k niekoľkým rôznym lekárom súčasne (nastavujú Automaty). Vďaka tomu navštívia viacerých lekárov v krátkom čase (vyhrajú niekoľko Aukcií), odchádzajú z hrsťou plnou lekárskych predpisov (nákupné poukážky) a postavenou plnou diagnózou (vyhraným predmetom) a niekedy aj s požiadavkov absolvovania rehabilitácie (extra BIDy za príspevky na Blog).

Je potrebné pripomenúť, že odborní lekári môžu prijímať iba určitý, pevne stanovený počet pacientov (limity Aukcií) – po piatich návštevách musíme počkať mesiac od prvej návštevy a opäť sa zaregistrovať u iného odborníka (Aukcia s predmetom). Ak nás náhodou bude niečo trápiť, každých 24 hodín sa môžeme obrátiť na praktického lekára /Aukcia s balíkmi BIDov) a ak potrebuje ihneď poradiť, jednoducho ideme do súkromného lekára (Kúp Teraz).

Na Portáli wellbid.com, na rozdiel od niektorých zdravotných ambulancií, môžeme rátať s komplexnou pomocou zo strany zdravotníckeho tímu (zamestnanci Zákaznickej podpory), ktorí dbajú o komfort pacientov (používateľov), odpovedajú na otázky a radia ako postupovať pri riešení problému.

Pri registrácii v ambulancii (utvorením Účtu) musíme predložiť občiansky preukaz a vyplniť kartu. Nemôžeme vpísať nepravdivé údaje. Všetko je dôkladne overované (verifikácia). Ak sa napr. zistí, že sme zatajili nejakú chorobu (vek pod 18 rokov, dohovorené hranie, atď.), lekár má právo pomoc neudeliť (blokáda Účtu).

Aké môžu byť následky? Premárnenie šansy na vizitu u lekára (siahnutie po výhru), či už odborného lekára (veľmi drahý predmet) alebo u praktického lekára (balík BIDOv). Nebudeme vedieť diagnózu (vysnívaný predmet), ani nedostaneme lekársky predpis (nákupnú poukážku). Nedostaneme lieky na naše choroby a pamätajme na to, že najlepším liekom je… injekcia so vzrušením, ktoré sprevádza víťazstvo!

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.