Adrenalín a draženie

Adrenalín je hormón, ktorý sa tvorí v našom organizme. O tom, že jeho zvýšené množstvo krúži v našich žilách, svedčí napríklad zrýchlené bitie srdca, zvýšený tlak a rozšírené zreničky. Kedy môžeme očakávať prudký nárast hladiny adrenalínu? V situácii, keď prežívame extrémny strach alebo vzrušenie,...

čítať ďalej