Čo potrebujete vedieť o Novom Partnerskom Programe?

V súlade s odštartovaním stránky Nového Partnerského Programu Vám predstavujeme najdôležitejšie informácie:  • nová stránka je vedená v anglickom jazyku.  • po registrácii (utvorení nového účtu), obdrží Parter partnerský odkaz, vďaka ktorému bude môcť uskutočňovať nové kampane.  •...

čítať ďalej