Pár základných informácií

1. Používatelia nakupujú BIDy.  2. Vyvolávacia cena za predmet začína vždy od 0.00 €.  3. Cena rastie s každým prehodením – ponúknutím vyžšej ceny.  4. S každým prehodením ceny sa čas na stopkách opäť predĺžiť. Čas sa môže líšiť a môže byť v rozpätí niekoľkých sekúnd až...

čítať ďalej