Už je tu december!

Vážení Používatelia.  Opät je tu december, čas radosti a obdarovávania sa navzájom. Nielen teplom a láskou, ale hlavne darčekmi. Dnes je deň Mikuláša a Vianoce už tiež klopú na dvere. Sami dobre viete, že v tomto predvianočnom období čas sa akoby krátil. Práce je veľa a času stále menej a...

čítať ďalej

Výsledky súťaže „Chatuj s nami“

Pozor, pozor! Týmto vyhlasujeme výsledky našej súťaže „Chatuj s nami”! Pozbierali sme všetky Vaše správy, prečítali sme stovky Vami zaslaných textov pre náš chat. Za všetky heslá Vám veľmi pekne ďakujeme. Teší nás, že chcete rozvíjať portál spolu s nami. Rokovanie poroty bolo hlasné...

čítať ďalej