Ako vyhrať Aukciu?

Dražte vo svojom štýle. Na výber máte rôzne druhy Aukcií

jak-grac-1Vyvolávacia cena každého predmetu vystaveného na dražbu je vždy 0 € a pri každom Prihodení rastie o stanovenú cenu.Náklady na Prihodenie v Aukcii sú stanovené vždy na tlačidle „Prihoď“ (napr. „Prihoď x3“). Suma, o ktorú stúpne cena počas dražby, je zobrazená na karte Aukcie (napr. „čiastka prihodenia: 0,003 €“) Čas na Prihodenie je uvedený v sekundách a je viditeľný na karte Aukcie (napr. „Aktuálny Čas na Prihodenie: 15 s.”).

Dražte ručne alebo nastavte Automat. Pripravte si svoju vlastnú stratégiu!

Ručné Prihadzovanie

jak-grac-2Ak chcete prihodiť ručne, stlačte tlačidlo „Prihoď“. Číslo podané na tomto tlačidle naznačuje, koľko BIDov sa odráta z Vášho Účtu pri každom Prihodení.Vždy si dôkladne skontrolujte, koľko Vás bude stáť jedno Prihodenie na Aukcii, napr. „Prihoď x 3“ znamená, že z Vášho Účtu bude odobraných 3 BIDy. Ak ste prihodili ako posledný – Váš Login bude zobrazený pod aktuálnou cenou. V prípade, ak bude Vaša ponuka prehodená, pod aktuálnou cenou sa objaví login Používateľa, ktorý je od tejto chvíle Vťazom Aukcie. Po každom Prihodení začnú stopky Aukcie opätovne odpočítavať čas do konca dražby. Čas na Prihodenie sa môže v priebehu trvania Aukcie meniť. Čím dlhšie Aukcia trvá, tým je kratší čas na Prihodenie. Aktuálny čas na Prihodenie je vždy zobrazený na karte Aukcie (napr. „Aktuálny čas na Prihodenie: 15 s.“). Aukcia sa končí vo chvíli, ak už nikto iný neprehodí poslednú, najvyššiu ponuku ceny, v čase stanovenom na Prihodenie a stopky odrátali čas do hodnoty 00:00:00.

Prihadzovanie pomocou Automatu

jak-grac-3Pri dražení pomocou Automatu platia tie isté pravidlá ako pri ručnom prihadzovaní. Rozdiel je však v tom, že Automat draží vo Vašom mene, aj keď nie ste na Portáli prihlásený. Minimálny počet Prihodení, ktorý musí byť na Automate nastavený, je zadaný vo formulári pre nastavenie Automatu. Automaty dražia v takom poradí, ako boli nastavené (zmenené). Pamätajte! Raz nastavený Automat už vypnúť nemôžete, môžete iba zmeniť parameter počtu Prihodení Automatu. Automat svoju činnosť preruší, ak sa na Vašom Účte minú BIDy alebo vyhráte inú Aukciu a tým dovŕšite limit vyhraných Aukcií. Vo chvíli opätovného dobitia Účtu BIDmi, za predpokladu, že sa Aukcia ešte neskončila, Automat sám obnoví svoju činnosť, využívajúc novo zakúpené BIDy.

Nastavenie Smart Automatu

Ak si chcete byť istý tým, že sa Automat zapne až vo chvíli, keď na Aukcii zostane už iba jedna osoba, nastavte Smart Automat. Ak by nebolo Smart Automatu, takáto Aukcia by bola akurát ukončená. Za zapnutie Smart Automatu sa platí dodatočný poplatok (v BIDoch). BIDy budú odpočítané vo chvíli, keď sa Automat zapne.

Pred vykonaním prvého Prihodenia môžete ešte Smart Automat vypnúť. Keď sa Smart Automat zapína, “mení” sa na bežný Automat a od tejto chvíle bude fungovať podľa vyššie uvedených pravidiel pre Bežný Automat. Bližšie informácie na túto tému nájdete TU.

U nás má každý rovnakú šancu. Počet Víťazov stále rastie!

Limity vyhraných Aukcií

Počas 30 kalendárnych dní (720 hodín), môžete vyhrať Aukciu s predmetom iba päťkrát a v priebehu jedného dňa (24 hodín) môžete vyhrať jednu Aukciu s Balíkom BIDov. Tovar kúpený na Aukciách pomocou „Kúp Teraz“. Sa do limitu vyhraných Aukcií neráta. Limit pre každú vyhranú Aukciu sa ráta zvlášť a zmenšuje sa samostatne. Po dosiahnutí limitu Vám bude prístup k danému typu Aukcií automaticky zablokovaný. Táto blokáda Vás má ochrániť pred minutím BIDov na Aukcii, ktorú by ste aj tak nemohli vyhrať.

Aktuálne limity a termíny ich platnosti môžete skontrolovať po prihlásení sa na Účet, a to kliknutím na nápis „LIMITY”, ktorý sa nachádza na navigačnej lište, v hornej časti stránky. Bližšie informácie na túto tému nájdete TU.

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.