Automat a Smart Automat

Automat je veľmi výhodný a užitočný. Odkiaľ sa berie jeho popularita? Automat prihadzuje za Vás vtedy, keď nie ste prihlásení na Portáli. Nemusíte sledovať priebeh dražby. Nastavenie Automatu počas dražby pomáha pri dražení na niekoľkých Aukciách naraz.

Prihodenie pomocou Automatu nasleduje až po ručných Prihodeniach, vždy na koniec Času na Prihodenie. V posledných sekundách, kým dôjdu stopky na nulu, nie je možné dražiť ručne a systém kontroluje, či sú na Aukci nastavené Automaty. Keď stopky opätovne začnú odpočítavanie času – opäť môžete dražiť ručne, no v posledných sekundách sa opäť začne „fáza Automatov“.

Ak bolo na Aukcii nastavených viac než jeden Automat, Automaty dražia v takom poradí, v akom boli zapnuté alebo boli zmenené ich nastavenia. Na začiatku zoznamu („Najnovšie ponuky“) sa ukáže Automat, ktorý bol nastavený/zmenený ako posledný. Na nižšie uvedenom obrázku je vidno, že Používateľ „mzoli55“ nastavil/zmenil svoj Automat neskôr, než Používatelia „kosa240“. Aukciu vyhrá ten Automat, ktorý bol nastavený ako posledný (ak sú všetky nastavené na tú istú sumu Prihodení) alebo ten, ktorý bol nastavený na najväčší počet Prihodení.

autobid_zolwik

Ak chcete Automat nastaviť, stačí ak vojdete na stránku Aukcie a zvolíte počet Prihodení, ktoré má Automat vykonať vo Vašom mene. Tento počet môžete počas draženia ľubovoľne zväčšovať. Raz nastavený Automat vypnúť nemôžete – môžete iba zmenšiť počet Prihodení do minimálneho počtu, teda do 5 Prihodení.

Automat nastavujete na Prihodenia, nie na počet BIDov. Príklad: Automat ustavený na 50 Prihodení na Aukcii, kde 1 Prihodenie stojí 3 BIDy („Prihoď x3“), na vykonanie všetkých zaprogramovaných Prihodení bude potrebovať 150 BIDov.

Skvelá možnosť – Smart Automat

Smart_fb2_p-300x300Chcete byť rýchly a prefíkaný? Nastavte špeciálny Smart Automat, ktorý sa zapne až vo chvíli, keď na Aukcii bude dražiť už iba jedna osoba (Aktuálny Víťaz), a všetky Prihodenia (ručné alebo pomocou Automat) sa už skončili. Ak by nebolo Smart Automatu, takáto dražba by práve skončila. Vďaka Smart Automatu táto Aukcia bude trvať ďalej, pretože Systém zapne Smart Automat (jeden alebo viac – toľko, koľko bolo nastavených).

Smart Automat môžete vypnúť pred vykonaním prvého Prihodenia. Keď sa Smart Automat zapne, „zamení sa“ na obyčajný Automat a od tejto chvíle funguje podľa vyššie uvedených pravidiel týkajúcich sa Automatu.

Za zapnutie Smart Automatu sa odoberá dodatočný poplatok – v BIDoch. BIDy budú z Vášho Účtu odobrané až keď sa Automat zapne. Napríklad, na Aukcii „Prihoď x 3“, s poplatkom 1 BID za zapnutie Smart Automatu, prvé Prihodenie Vás bude stáť 4 BIDy a ďalšie Prihodenia – 3 BIDy každé.

Kedy sa môže Automat zastaviť?

1. Automat nebude ďalej dražiť, ak boli vykonané všetky vopred nastavené Prihodenia.

2. Automat môžete zapnúť a keď na Účte nemáte vystačujúci počet BIDov na vykonanie všetkých zaprogramovaných Prihodení alebo ak je stav Vášho Účtu 0 BIDov. Ak sa šak dražba začne a Vy v danej chvíli nebudete mať na Účte vystačujúci počet BIDov, Automat sa dočasne vypne alebo sa vôbec nezapne. Keď si svoj Účet opätovne dobijete a daná Aukcia sa ešte neskončila, Automat samostatne obnoví svoju činnosť s využitím novo zakúpených BIDov.

3. Ak v priebehu trvania dražby dovŕšite počet vyhraných Aukcií, Automat nevykoná ďalšie Prihodenia.
Príklad 1: vyhrali ste už 4 Aukcie s predmetom a máte zapnutný Automat na ďalších Aukciách. Vo chvíli dovŕšenia limitu 5 vyhratých Aukcií sa zastavia všetky ostatné nastavené Automaty a to až do chvíle uvoľnenia limitu.
Príklad 2: Automat máte zapnutý súčasne na niekoľkých Aukciách s balíkami BIDov. Vo chvíli vyhrania prvého balíku BIDov prestanú ostatné Automaty dražiť, pretože ste v tej chvíli vyčerpali limit vyhratých balíkov BIDov.

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.