Kúp Teraz

1. Podanie objednávky.

1.1. Objednávku môže podať každý Používateľ, ktorý má plne aktivovaný Účetna Portáli wellbid.com.

1.2. Podanie objednávky nie je rovnoznačné s jej prijatím.

2. Platba za tovar

2.1. Po podaní objednávky (kliknutím na tlačidlo „Kúp Teraz”) bude Používateľ automaticky presmerovaný na stránku operátora platieb. Ak bude transakcia odmietnutá, Používateľ môže využiť možnosť „Storno objednávky”, ktorá je viditeľná pod statusom Aukcie. Storno transakcie je rovnoznačné so stornom objednávky. (Stav Aukcie „Nie je zaúčtovaná”)

3. Prijatie objednávky

3.1. Platba bude mať status potvrdená vo chvíli zaúčtovania sumy na účte Servisu.

3.2. Prijatie objednávky prebieha vo chvíli nadania statusu „Poslané”.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru si Servis vyhradzuje právo objednávku neprijať.

3.4. V prípade väčšieho množstva objednávok bude o poradí prijatých objednávok rozhodovať termín zaúčtovania platby.

4. Zásielka tovaru

4.1. Tovar bude zaslaný v priebehu 14 dní odo dňa prijatia zásielky.

4.2. Používateľ je o zásielke tovaru informovaný e-mailovou správou, v ktorej budú obsiahnuté informácie ohľadom zaslania danej zásielky. (Stav Aukcie „Poslané”).

5. Potvrdenie prijatia tovaru

5.1. Po obdržaní tovaru musí Používateľ potvrdiť ukončenie transakcie. *

5.2. Príjem tovaru je nutné potvrdiť v záložke Môj účet → Aukcie → Kúp Teraz. Tu je tiež možné v priebehu 30 dní, od potvrdenia tovaru, stiahnuť (vo formáte PDF) faktúru za zakúpený tovar.

6. Vrátenie BIDov

6.1. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem odber tovaru”, ktoré sa nachádza vedľa názvu kúpeného predmetu, sa začne proces pre vrátenie BIDov (ak je predvídané takéto vrátenie BIDov), minutých na Aukcii.

6.2. Vrátené budú výlučne tzv. vrátne BIDy, ktoré pochádzajú z nákupu alebo výmeny vyhraného predmetu na BIDy.

6.3. Vrátený bude taký počet BIDov, aký bol viditeľný na obrazovke pri objednávaní a taktiež v záložke Môj účet → Aukcie → Kúp Teraz pod názvom tovaru (vratné BIDy)

6.4. BIDy budú vrátené priamo na Účet Používateľa do 45 dní odo dňa potvrdenia doručenia tovaru.

7. Reklamácia tovaru

7.1. Používateľovi prisluhuje právo tovar vrátiť a to do 14 dní odo dňa prijatia tovaru.

Author: wellbid

Share This Post On