Kompletná história Aukcie dostupná iba pre Dražiteľov.

Vážení Užívatelia,
Chceli by sme Vás informovať o malej zmene, ktorá bude v Servise zavedená už v najbližšom čase.
Kompletná história prihodení bude po ukončení Aukcie dostupná iba tým Užívateľov, ktorí sa danej Aukcie zúčastnili.
Ostatným osobám, ktoré aukciu sledovali, alebo si chcú pozrieť priebeh ukončenej Aukcie, bude dostupná iba posledná karta histórie. Na tejto karte bude viditeľných iba 20 posledných prihodení, vykonaných na Aukcii  Užívateľmi.
Počas trvania Aukcie, budú posledné prihodenia (ručné alebo prevedené pomocou automatu) viditeľné priebežne, tak ako doteraz.
Zmena sa týka iba histórie, ktorá je viditeľná po každej ukončenej Aukcii v Servise za1cent.sk.
S vrúcnym pozdravom
Tím za1cent.sk

Author: wellbid

Share This Post On

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.