Podmienky Umiestnenia Komentárov

§ 1 Všeobecné Podmienky 1. Podmienky Umiestnenia Komentárov upravujú podmienky a pravidlá umiestnenia komentárov spolu s fotografiou na Portáli wellbid.com a za10groszy.pl. 2. Neodlúčiteľnou časťou týchto Podmienok Umiestnenia Komentárov sú Obchodné podmienky, ktoré sú umiestnené na Hlavnej...

čítať ďalej