Technická porucha

Po niekoľkých hodinách administratívnych prác, náš tím odstránil závažný technický problém. Užívateľov by sme týmto chceli ubezpečiť, že táto technická porucha nespôsobila žiadnu stratu dát. V čase nápravy poruchy boli všetky aukcie pozastavené a nastavenia automatov „zamrazené“ Po...

čítať ďalej